Pobierz narzędzie Get System Info firmy Kaspersky lab

Narzędzie Pobierz informacje o systemie (GSI) to najbardziej przydatne i potężne narzędzie opracowane przez Kaspersky Lab. Jest to najlepszy sposób na analizę informacji o sprzęcie i oprogramowaniu w systemie komputerowym.

To zapewnia szczegółowe informacje o systemie i pomaga w rozwiązywaniu problemów i naprawianiu różnych problemów. Opisuje różne kategorie, takie jak właściwości systemu, urządzenia, procesy/usługi/sterowniki, pliki/rejestr wraz z ich podkategoriami. Zawiera również listę nieznanych i podejrzanych plików, błędów programu i innego niezgodnego oprogramowania.

Jak korzystać z GSI –

1. Utwórz raport za pomocą narzędzia Pobierz informacje o systemie

2. Teraz prześlij plik raportu za pomocą przycisku Przeglądaj @GSI Parser w celu analizy raportu.

3. Kliknij Składać aby rozpocząć analizę.

4. Teraz zobaczysz pełny opis Twojego systemu. Kliknij na zakładki, aby otworzyć ich podmenu i przeanalizować żądane raporty.

Najnowsza wersja (wersja 4.0) zawiera wiele nowych funkcji, które ułatwiają tworzenie i interpretację systemu użytkownika zarówno dla użytkownika, jak i inżyniera.

Pobierz Uzyskaj informacje o systemie 4.0 (Windows XP, Vista, ++), V 3.0 (Win 2000, NT, 98)

Tagi: KasperskySoftware